17

Nâng cao nghiệp vụ

Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo từ các khóa học tiếng Anh cơ bản tới các khóa học tiếng Anh chuyên sâu theo ngành nghề và theo từng kỹ năng. Chúng tôi soạn thảo, thiết kế nội dung chương trình học đáp ứng yêu cầu của Doanh Nghiệp và trình độ của học viên dựa trên kết quả tư vấn và kết quả kiểm tra trình độ đầu vào.

Phát triển đồng đều

Mỗi khóa học tập trung vào những tình huống kinh doanh cần sử dụng những kỹ năng chuyên biệt. Học viên được học nhiều từ vựng chuyên cho các kỹ năng đặc biệt để giúp giao tiếp tự tin và hiệu quả.
– Kỹ năng viết trong kinh doanh
– Kỹ năng hội họp
– Kỹ năng thuyết trình
– Kỹ năng đàm phán
– Phát âm chuẩn

Hoàn thành công việc

Thiết kế phù hợp với yêu cầu của từng tổ chức, theo đặc thù của từng ngành nghề để người học giao tiếp Anh ngữ thật tự tin và chuyên nghiệp, hỗ trợ tốt nhất cho công việc.

Lợi ích khi học tại AMBER 

– Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ
nhân viên cho Doanh nghiệp
–  Là hình thức đầu tư có thể đo lường hiệu quả: thông qua bài test
đầu vào và đầu ra, chấm điểm chuyên cần,…
– Học viên được nâng cao kỹ năng chung (viết email, Tiếng Anh
giao tiếp cơ bản..) và nghiệp vụ.
– Góp phần tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp khi nâng cao năng
lực của nhân viên

20
q9

Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo từ các khóa học tiếng Anh cơ bản tới các khóa học tiếng Anh chuyên sâu theo ngành nghề và theo từng kỹ năng. Chúng tôi soạn thảo, thiết kế nội dung chương trình học đáp ứng yêu cầu của Doanh Nghiệp và trình độ của học viên dựa trên kết quả tư vấn và kết quả kiểm tra trình độ đầu vào. Việc đào tạo có thể được tổ chức tại Doanh Nghiệp hoặc tại các Trung Tâm Anh Ngữ Của Amber

Khóa học cho doanh nghiệp được thiết kế chặt chẽ dựa trên nhu cầu, ngân sách đào tạo, năng lực tiếng Anh của đội ngũ nhân viên, yêu cầu đầu ra của chủ doanh nghiệp đối với người tham gia học tập…

Hiện nay, việc đào tạo  và giữ chân các nhân tài được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Với những đổi mới trong phương pháp giảng dạy và cập nhật về chương trình Anh ngữ theo kịp xu hướng

Anh ngữ quốc tế Amber luôn luôn nỗ lực mang đến những khóa học đạt chuẩn và tạo hứng thú học tập cho các học viên thuộc khối doanh nghiệp, hướng đến chuẩn hóa trình độ Anh ngữ của người lao động.